Rumpelstiltskin
'Tis maar goed dat niemand weet dat ik Repelsteeltje heet'. Wie dat niet kent? Ik was als kind gefascineerd door het spinnenwiel waarmee je van stro goud kon spinnen. Ik heb het eind vorig jaar (2016) in een diorama verwerkt (zie Diorama's). Dit boek is het enige dat wel een kartonnen kaft heeft, maar papier als binnenwerk. Gedrukt in 1971.